Budowa-domow.net.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Kiedy warto zrobić uprawnienia na F-gazy?

ByRedakcja

sie 1, 2022
uprawnienia na F-gazy

W dzisiejszych czasach nawet fachowcy w swoich branżach zmuszeni są często uczestniczyć w specjalistycznych kursach, dzięki którym zdobędą nowe uprawnienia. Spowodowane jest to m.in. wchodzącymi w życie ustawami, a także zwyczajnie kwestiami bezpieczeństwa. Osoby pracujące z gazami fluorowanymi muszą posiadać odpowiedni certyfikat uprawniający ich do pracy z ów gazami.

Dla kogo obowiązkowe są uprawnienia na F-gazy?

F-gazy są syntetycznymi czynnikami chłodniczymi z grupy gazów fluorowanych. To również gazy cieplarniane, dlatego Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji mających ograniczyć ich emisję do atmosfery w celu powstrzymania niszczenia warstwy ozonowej. Wszystkie osoby fizyczne pracujące z urządzeniami i instalacjami z F-gazami muszą posiadać niezbędne uprawnienia. Certyfikaty są konieczne też w przypadku przedsiębiorstw. Gazy fluorowane znaleźć można m.in. w ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych, samochodach-chłodniach, stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych, pompach ciepła, stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej i w gaśnicach, a także w rozdzielnicach elektrycznych. Posiadać certyfikat muszą osoby zajmujące się instalacją, konserwacją, serwisowaniem, naprawami i likwidacją wymienionych elementów. Certyfikatu nie muszą z kolei mieć osoby pracujące przy urządzeniach klimatyzacyjnych w niektórych pojazdach silnikowych. W ich przypadku wystarczające będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Ustawy dotyczące F-gazów

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych mówi o tym, że każda osoba pobierająca gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych jest dodatkowo zobowiązana do posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową, przez którą konieczne jest posiadanie certyfikatu uprawniającego do pracy z gazami, pochodzi z 15 maja 2015 roku.

Kurs F-gazy online

Uprawnienia F-gazy można nabyć poprzez ukończenie kursu online i zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem. Taką możliwość dają m.in. kursy-zawodowe24.pl. To komfortowa dla uczestników opcja gwarantująca kompleksowe przygotowanie do egzaminu. Kursanci podczas zajęć nabywają niezbędną wiedzę w łatwy i przystępny sposób. Dzięki temu podejdą do egzaminu z mniejszym stresem. Współczynnik zdawalności wśród kursantów, którzy skorzystali z opisywanego szkolenia online, wynosi około 100%. Po zdaniu uczestnik otrzymuje w pierwszej kolejności specjalne zaświadczenie, a następnie bezterminowy certyfikat wydawany przez uprawniony organ. Firma posiada własną komisję akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest elastyczna i zwraca uwagę na potrzeby klientów – kursy mogą zostać przeprowadzone w dogodnych dla obu stron terminach, ustalany jest czas trwania szkolenia oraz program nauczania.

Dlaczego warto zrobić kurs online na F-gazy?

Kursy online są wygodną opcją dla uczestników. Nie muszą oni tracić czasu na dojazdy, gdy są zmęczeni po długim dniu pracy. Jednocześnie otrzymują kompleksową wiedzę ze strony profesjonalistów, tak samo jak na kursie stacjonarnym. Nauka w domowym zaciszu wiąże się z mniejszym stresem, co może przełożyć się na lepsze przygotowanie do egzaminu.